รับจดทะเบียนอาหารและยา ติดต่อ 063-964-4742 แอดไลน์ iinlaw

รับขอขึ้นทะเบียน อย. ผลิต นำเข้า แบ่งบรรจุ ส่งออก  อาหาร เสริมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด น้ำดื่ม  พร้อมบริการส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ขออย.เครื่องสำอาง ขออย.เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือแพทย์ทั่วไป ขอใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์
เครื่องมือแพทย์จดแจ้งรายการละเอียด ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ ขออย.วัตถุอันตราย วัตถุอันตรายประเภทที่1-3 (ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ) ขออย.ยา ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร จดทะเบียนร้านขายยา 
ขออนุญาตโฆษณาอาหาร ฆอ. โฆษณาเครื่องมือแพทย์ ฆพ. โฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทาง โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์
แผ่นพับ หรือช่องทางอื่นใดเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
ขอLicense per invoice (LPI) มีบริการขอLPIเหมาๆรายปี นำเข้าไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

ขอใช้เครื่องหมายฮาลาล(HALAL) ขอรับรองฮาลาลสินค้าฮาลาลทุกประเภท ผลิต นำเข้า ส่งออก สามารถสอบถามขั้นตอนวิธีการขอเลขฮาลาลกับทางเราได้ ทางเรามีฝ่ายดูแลลูกค้าพร้อมบริการ

ขอฉลากGDA 

ขอรับรองGHPs

ขอรับรอง HACCP

บริการขออย.ราคากันเอง บริการขออย.ราคาถูก รวมทั้งบริการต่ออายุใบอนุญาตอย. ใบอนุญาตฮาลาล หากท่านไม่ประสงค์จะต่ออายุหรือดำเนินกิจการต่อ ทางเรามีบริการขอยกเลิกใบอนุญาต เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเรียกค่าปรับตามกฎหมาย

นอกจากนี้ทางเรามีบริการชิปปิ้งนำของเข้าให้กับทางลูกค้า   

หากไม่แนใจว่าสินค้าที่ต้องการขึ้นทะเบียนจัดอยู่ประเภทใด สามารถสอบถามเข้ามาได้ ทางเรายินดีให้บริการตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัย 063 964 4742 

พร้อมบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี โทร.063-964-4742, 02 648 5053 E-mail: hiinlaw@gmail.com

 • รับขอขึ้นทะเบียนอย. ขอใบจดแจ้งอย. อาหารและยา อย.เครื่องมือแพทย์ อย.เครื่องสำอาง

  จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ให้คำแนะนำทุกขั้นตอน
  ทีมงานประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ตรวจสอบได้
  รับดูแลประสานงานโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
 • ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ใบอนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร

  อ.7 สบ.1/1 อ.2 GHPs HACCP ใบรง.ทุกประเภท
  ให้คำแนะนำสูตรส่วนประกอบ ตามมาตรฐานอย.
  ตรวจเช็คปริมาณสูตรส่วนประกอบตามกฎหมายอย.กำหนด
 • ขอผลิต / นำเข้า เครื่องมือแพทย์ ยา ยาสามัญ ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร

  ขอใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์
  ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
  โฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) สถานที่นำเข้า (บสน.1) สถานที่ผลิต (บสผ.1)
  สถานที่นำเข้ายา สถานที่เก็บรักษายา สถานที่ผลิตยา
 • ผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนผสม กัญชา (Marijuana)

  ขออนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  ช่อดอก (ยาแผนปัจจุบัน ตำรับยาแผนไทย ยาจากสมุนไพร)
  สารสกัด CBD ที่มี THC ไม่เกิน 0.2% (ยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร
  เวชสำอางสมุนไพร อาหาร เช่น เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
 • กัญชง (Hemp)

  ขออนุญาตปลูกกัญชง เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสหกรรม
  เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์
  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์
  เพื่อประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต
  และใช้ในครอบครัวเท่านั้น ทั้งนี้มีพื้นที่ปลูกได้ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่

 • ขออย.วัตถุอันตราย น้ำยาฆ่าเชื้อ ผลิตภัณ์ทำความสะอาด

  รับขออย. ขึ้นทะเบียนผลิตฑ์ วัตถุอันตรายประเภท 1
  วัตถุอันตรายประเภท 2 และวัตถุอันตรายประเภท 3
  บริการนำผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ ส่งประเมินประสิทธิภาพ

ทางเรามีบริการขออย.สินค้าทุกชนิด ขออย.ราคาถูก ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอย. ขออย.ออนไลน์ ยื่นเอกสารในระบบ ขออย.น้ำปลา ขออย.น้ำส้ม ขออย.น้ำซอส ขออย.น้ำดื่ม ขออย.ยาสมุนไพร ขออย.ครีม ขอขึ้นทะเบียนครีม ขอจดแจ้งครีม ขออย.น้ำมันนวด อย.ยาหม่อง
ขอจดลิขสิทธิ์ ขอจดแบรนด์สินค้า ขอจดโลโก้ 

บริการขออย.ราคาถูก บริการขออย.ราคากันเอง บริการขออย.นำเข้า บริการขออย.ส่งออก บริการขออย.ผลิต ขออย.ผลิตอาหาร

เชื่อมั่นในทีมงาน ประสบการณ์หลายปี