ขออย.เครื่องสำอาง

เครื่องสำอาง ตามความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆนั้นให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดถึงเครื่องประทิ่นผิวต่างๆสำหรับผิวด้วย
ดังนั้นเครื่องสำอางที่ทางอย.รับจดแจ้งจะมีอยู่หลากหลายผลิตภัณฑ์ หากไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆจัดเป็นประเภทเครื่องสำอางหรือไม่ สามารถสอบถามกับทางเราได้ 063 964 4742 
หรือ 02 648 5053 E-mail: hiinlaw@gmail.com

บริการขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง จดแจ้งผลิตภัณฑ์ หรือยกเลิก 

บริการขอ License per invoice (LPI) บริการขอGMP (Good Manufacturing Practice)
ขอรับรองฮาลาล (HALAL)  รวมถึงบริการจดแบรนด์ (เครื่องหมายการค้า) กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือหากดำเนินกิจการในลักษณะขายตรงหรือตลาดแบบตรง ทางเรามีบริการจดทะเบียนขายตรงหรือตลาดแบบตรงให้กับท่าน      ราคากันเอง ติดต่อสอบถาม 063 964 4742 
หรือ 02 648 5053 E-mail: hiinlaw@gmail.com


ขออย.ครีมบำรุง ขออย.มาร์คหน้า ขออย.บลัชออน ขออย.ลิปสติก ขออย.ดินสอเขียนคิ้ว ขออย.ผลิต-นำเข้า