ขออย.ยาแผนโบราณ

บริการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร

ขออนุญาตสถานที่ผลิตยา มีข้อกำหนดอย่างไร? ทางทีมให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนได้เลยค่ะ หรือหากสนใจให้เดินทางไปตรวจสถานที่จริง ก่อนดำเนินการ ทางเรามีทีมงานเฉพาะด้านเดินทางเข้าตรวจสอบสถานที่เพื่อวางแปลน ผังกระบวนการผลิต ขออนุมัติแปลนกับอย.
ขึ้นทะเบียนตำรับยา ยาบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาบรรเทาอาการท้องผูก บรรเทาอาการท้องเสีย ยาบรรเทาอาการไอ ยาบำรุงโลหิต ยาขี้ผึ้ง ยาประคบสมุนไพรสด ยาประคบสมุนไพรแห้ง ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรทุกชนิด ยาต้ม ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาน้ำ ยาผง ยาหอม 
บริการขออนุญาตสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า บริการขอนำเข้าวัตถุดิบส่วนประกอบสมุนไพรต่างๆ น้ำมันนวด น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว ยาหม่อง ยาฟ้าทลายโจร 

ติดต่อสอบถาม 063 964 4742 หรือ 02 648 5053 E-mail: hiinlaw@gmail.com