ขออย.วัตถุอันตราย ผลิตวัตถุอันตราย ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ นำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทุกประเภท (ประเภทที่1-3) /ขออย.วัตถุอันตราย
ขอสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย ขอใบจดแจ้งวัตถุอันตราย นำส่งวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ นำส่งประเมินประสิทธิภาพ ตววจหารสารสำคัญ สารออกฤทธิ์หลัก
ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ขอนำเข้าวัตถุอันตรายทุกชนิด

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ขออย.ผงซักผ้า น้ำยาซักผ้า ผลิตภัณฑ์ล้างจาน และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ กำจัดแมลง ฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว 

บริการขออนุญาตสถานที่ผลิต ขออนุญาตสถานที่นำเข้า แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 
ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ต่ออายุใบรับแจ้ง ต่ออายุใบอนุญาตผลิต 

ติดต่อสอบถาม 063 964 4742 
หรือ 02 648 5053 E-mail: hiinlaw@gmail.com
หากไม่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆจัดเป็นวัตถุอันตรายประเภทใด สามารถส่งสารประกอบมาให้ทางเราตรวจสอบก่อนได้