บริษัท ไฮอิน (ประเทศไทย) จำกัด   Tel. 063 964 4742  E-mail: hiinlaw@gmail.com แอดไลน์ ID: iinlaw

HIIN (Thailand) Company Limited

Tel. 063-9644742 

E-mail: hiinlaw@gmail.com 

LINE ID: iinlaw

 

 • รับขอขึ้นทะเบียนอย. ขอใบจดแจ้งอย. อาหารและยา อย.เครื่องมือแพทย์ อย.เครื่องสำอาง

  จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ให้คำแนะนำทุกขั้นตอน
  ทีมงานประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ตรวจสอบได้
 • ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่นำเข้าอาหาร

  อ.7 สบ.1/1 อ.2 GHPs HACCP
 • ขอผลิต / นำเข้า เครื่องมือแพทย์

  ขอใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์
  ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
  โฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) สถานที่นำเข้า (บสน.1) สถานที่ผลิต (บสผ.1)
 • ขอสบ.5 สบ.7 อ.7 อ.16 สบ.1/1 อ.2 ขอใบรง.ทุกประเภท

  ผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร ส่งออกอาหาร ทุกประเภท
  อาหารพร้อมบริโภค อาหารเสริม วัตถุเจือปนอาหาร
  อาหารในภาชนะปิดสนิท อาหารสำเร็จรูป
 • ผลิตยา นำเข้ายา ส่งออกยา

  ขออย.ยาแผนปัจจุบัน ขออย.ยาแผนโบราณ ขออย.ยาสมุนไพร
  ขออย.น้ำมันนวด ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ขออย.น้ำมันเขียว
  ขึ้นทะเบียนตำรับยา ส่งวิเคราะห์ยา
 • ผลิตเครื่องสำอาง ผลิตครีม นำเข้าครีม

  ขอจดแจ้งเครื่องสำอางทุกชนิด แบบผลิตภัณฑ์เดี่ยว ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
  ให้คำแนะนำ ปรับปรุงสูตรตามข้อกำหนดอย. ขออย.ครีมบำรุง เซรั่ม
  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้า ลิปติก น้ำยาทาเล็บ