บริษัท ไฮอิน (ประเทศไทย) จำกัด   Tel. 063 964 4742  E-mail: hiinlaw@gmail.com แอดไลน์ ID: iinlaw

HIIN (Thailand) Company Limited

Tel. 063-9644742 

E-mail: hiinlaw@gmail.com 

LINE ID: iinlaw

Our legal consultants and lawyersprovide registration services with the FDA including obtaining Halal certificationn as well as consultant services relating to taxes and duties.

 

         Many more services provided by the company are: legal consultants, business planning, tax planning, attorney
         services, trade contract
auditing, business agreements, business law, food and drug law, registration services,
         
manufactured goods, all kinds of imported and exported products and applying for a registration of license for
         b
usiness operations.

         Contact us at 063-964-4742, addLine: 0639644742 or iinlaw 
         E-mail: hiinlaw@gmail.com

           One-stop solution to meet all business matters. Others include certification and licensing for manufacture, importation, repackaging, exportation,
           food supplement products, food additive, all types of beverages and drinking water delivery of samples to the laboratories for product analysis,
           registration for medical devices and general medical equipment accessories, cosmetic products, hazardous substances, drugs, traditional drugs,
           conventional medicine and herbal medicines.  Registration of pharmacy premises, halal certification logo, GDA label, GHPs certification and HACCP
           certification. We offer to our clients an annual lump-sum payment for application for license per invoice (LPI)

      In the event that you encounter legal problems, no matter whether  the injured person, accused, plaintiff or defendant, we have lawyers who are
          specialized in providing legal advice according to a particular type of case for both civil and criminal. The lawyer will provide clients with advice on
          possible options and guidelines for the best solution or benefit for the client.  


                         Providing a service for:

                         - applying for food registration with the FDA for a certificate and a license for manufacture, importation, repackaging, exportation,
                         food supplement products, food additive, all types of beverages and drinking water; inclusive of the provision of a service for:

                         - delivery of samples to the laboratories for product analysis;

                         - applying for registration with FDA to declare medical device specifications; and for the approval of medical devices and general medical
                         equipment accessories, medical device certificate and license,cosmetic products, hazardous substance, type 1-3 hazardous substance
                         (laundry disinfectant product, dish wash detergent, insect repellent products, disinfectant wipe), drugs, traditional drugs, conventional
                         medicines and herbal medicines;

                         - applying to register a pharmacy premise;

                         - applying for food registration with the FDA for granting permission of food (ฆอ. /kho Ao), medical devices (ฆพ./Kho Pho) and other
                          product advertisings on television, the internet, in publications or on other channels for a business purpose.

                         - applying for food registration with the FDA for granting License per invoice (LPI). We offer to our clients an annual lump-sum payment 
                         for filling registration application for granting License per invoice (LPI).

 • รับขอขึ้นทะเบียนอย. ขอใบจดแจ้งอย. อาหารและยา อย.เครื่องมือแพทย์ อย.เครื่องสำอาง

  จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ให้คำแนะนำทุกขั้นตอน
  ทีมงานประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ตรวจสอบได้
 • ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่นำเข้าอาหาร

  อ.7 สบ.1/1 อ.2 GHPs HACCP
 • ขอผลิต / นำเข้า เครื่องมือแพทย์

  ขอใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์
  ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
  โฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) สถานที่นำเข้า (บสน.1) สถานที่ผลิต (บสผ.1)
 • ขอสบ.5 สบ.7 อ.7 อ.16 สบ.1/1 อ.2 ขอใบรง.ทุกประเภท

  ผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร ส่งออกอาหาร ทุกประเภท
  อาหารพร้อมบริโภค อาหารเสริม วัตถุเจือปนอาหาร
  อาหารในภาชนะปิดสนิท อาหารสำเร็จรูป
 • ผลิตยา นำเข้ายา ส่งออกยา

  ขออย.ยาแผนปัจจุบัน ขออย.ยาแผนโบราณ ขออย.ยาสมุนไพร
  ขออย.น้ำมันนวด ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ขออย.น้ำมันเขียว
  ขึ้นทะเบียนตำรับยา ส่งวิเคราะห์ยา
 • ผลิตเครื่องสำอาง ผลิตครีม นำเข้าครีม

  ขอจดแจ้งเครื่องสำอางทุกชนิด แบบผลิตภัณฑ์เดี่ยว ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
  ให้คำแนะนำ ปรับปรุงสูตรตามข้อกำหนดอย. ขออย.ครีมบำรุง เซรั่ม
  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้า ลิปติก น้ำยาทาเล็บ

             Many more services provided by the company are: legal consultants, business planning, tax planning, attorney services, trade contract auditing,
          business agreements, business law, food and drug law, registration services, manufactured goodsall kinds of imported and exported products
          and 
applying for a registration of license for business operations. 

                      Contact us at 063-964-4742, addLine:063-964-4742 or iinlaw

                     E-mailhiinlaw@gmail.com