รับจดทะเบียนอาหารและยา ติดต่อ 063-964-4742 แอดไลน์ iinlaw

                              

Providing a service for:

 -applying for food registration with the FDA for a certificate and a license for manufacture, importation, repackaging, exportation, food supplement products, food additive, all types of beverages and drinking water; inclusive of the provision of a service for:

 -delivery of samplesto the laboratories for product analysis;

 -applying for registration with FDA to declare medical device specifications; and for the approval of medical devices
and general medical equipment accessories, medical device certificate and license,cosmetic products, hazardous substance, type 1-3 hazardous substance (laundry disinfectant product, dish wash detergent, insect repellent
products, disinfectant wipe), drugs, traditional drugs, conventional medicines and herbal medicines;

 -applying to register a pharmacy premise;

 -applying for food registration with the FDA for granting permission of food (ฆอ. /kho Ao), medical devices
(ฆพ./Kho Pho) and other product advertisings on television, the internet, in publications or on other channels for                                                                            a business purpose.

                              - applying for food registration with the FDA for granting License per invoice (LPI). We offer to our clients an annual lump-sum payment 
                              for filling registration application for granting License per invoice (LPI).

                             รับขอขึ้นทะเบียน อย. ผลิต นำเข้า แบ่งบรรจุ ส่งออก  อาหาร เสริมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด น้ำดื่ม  พร้อมบริการส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
                             ขออย.เครื่องสำอาง ขออย.เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือแพทย์ทั่วไป ขอใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์
                             เครื่องมือแพทย์จดแจ้งรายการละเอียด ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ ขออย.วัตถุอันตราย วัตถุอันตรายประเภทที่1-3 (ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
                             ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ) ขออย.ยา ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร จดทะเบียนร้านขายยา 
                             ขออนุญาตโฆษณาอาหาร ฆอ. โฆษณาเครื่องมือแพทย์ ฆพ. โฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทาง โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์
                             แผ่นพับ หรือช่องทางอื่นใดเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
                 ขอLicense per invoice (LPI) มีบริการขอLPIเหมาๆรายปี นำเข้าไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

                ขอใช้เครื่องหมายฮาลาล(HALAL) ขอรับรองฮาลาลสินค้าฮาลาลทุกประเภท ผลิต นำเข้า ส่งออก สามารถสอบถามขั้นตอนวิธีการขอเลขฮาลาลกับทางเราได้
                ทางเรามีฝ่ายดูแลลูกค้าพร้อมบริการ

                ขอฉลากGDA 

                ขอรับรองGHPs

                ขอรับรอง HACCP

                บริการขออย.ราคากันเอง บริการขออย.ราคาถูก รวมทั้งบริการต่ออายุใบอนุญาตอย. ใบอนุญาตฮาลาล หากท่านไม่ประสงค์จะต่ออายุหรือดำเนินกิจการต่อ
                ทางเรามีบริการขอยกเลิกใบอนุญาต เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเรียกค่าปรับตามกฎหมาย
                หากไม่แนใจว่าสินค้าที่ต้องการขึ้นทะเบียนจัดอยู่ประเภทใด สามารถสอบถามเข้ามาได้ ทางเรายินดีให้บริการตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัย 063 964 4742   

                พร้อมบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี โทร.063-964-4742, E-mail: hiinlaw@gmail.com

 • Providing a service for filing application for FDA Registered Number, FDA Notification Receipt, FDA, Medical Devices, FDA Cosmetic Registration. รับขอขึ้นทะเบียนอย. ขอใบจดแจ้งอย. อาหารและยา อย.เครื่องมือแพทย์ อย.เครื่องสำอาง

  จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ให้คำแนะนำทุกขั้นตอน
  ทีมงานประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ตรวจสอบได้
  รับดูแลประสานงานโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
 • Production premise licence >> Import premise licence ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ใบอนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร

  อ.7 สบ.1/1 อ.2 GHPs HACCP ใบรง.ทุกประเภท
  ให้คำแนะนำสูตรส่วนประกอบ ตามมาตรฐานอย.
  ตรวจเช็คปริมาณสูตรส่วนประกอบตามกฎหมายอย.กำหนด
 • Applying for approval of production and import of medical devices, drugs, traditional drugs, conventional medicines and herbal medicines. ขอผลิต / นำเข้า เครื่องมือแพทย์ ยา ยาสามัญ ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร

  ขอใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์
  ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
  โฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) สถานที่นำเข้า (บสน.1) สถานที่ผลิต (บสผ.1)
  สถานที่นำเข้ายา สถานที่เก็บรักษายา สถานที่ผลิตยา
 • Marijuana-derived product ผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนผสม กัญชา (Marijuana)

  -applying for registration with the FDA for granting permission of health product manufacturing.
  Cannabis inflorescence (conventional medicines, national Thai traditional medicine formular and herbal medicines)
  Extracts or products derived from CBD extracts must not contain THC more than 0.2% of its total weight when used for conventional medicines, herbal medicines, herbal cosmeceuticals, food such as beverages and food supplement.

  ขออนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  ช่อดอก (ยาแผนปัจจุบัน ตำรับยาแผนไทย ยาจากสมุนไพร)
  สารสกัด CBD ที่มี THC ไม่เกิน 0.2% (ยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร
  เวชสำอางสมุนไพร อาหาร เช่น เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
 • กัญชง (Hemp)

  Applying for a license to produce hemp through cultivation for:
  commercial or industrial purposes;
  medical purposes;
  study, testing, research, or breeding;
  producing certified seeds; and
  utilization of fibers consistent with the tradition, culture or livelihood and only for use within the family, provided that each family is allowed to have not more than one rai of the cultivated land.

  ขออนุญาตปลูกกัญชง เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสหกรรม
  เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์
  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์
  เพื่อประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต
  และใช้ในครอบครัวเท่านั้น ทั้งนี้มีพื้นที่ปลูกได้ครอบครัวละไม่เกินหนึ่งไร่

 • Applying for FDA approval of sanitizing cleaner and cleaning solution. ขออย.วัตถุอันตราย น้ำยาฆ่าเชื้อ ผลิตภัณ์ทำความสะอาด

  รับขออย. ขึ้นทะเบียนผลิตฑ์ วัตถุอันตรายประเภท 1
  วัตถุอันตรายประเภท 2 และวัตถุอันตรายประเภท 3
  บริการนำผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ ส่งประเมินประสิทธิภาพ

               Our Best Price Guarantee
               We offer our customers half price/50% off discount for:
               filling application for FDA approval of all types of goods;
               providing legal advice/consulting services;
               offering FDA online registration/online document submission for:
               fish sauce, vinegar, cooking sauces, drinking water, herbal medicines, skin care cream, body massage oil, aroma balsam etc.

               -FDA approval

               -FDA Registered Number

               -FDAregistration notifications

               -copyright

               -logos

               -import/export/production

               -brands
                With decades of experience in the area of registration documentation submission system and law, our company can serve you with confidence.

                               ทางเรามีบริการขออย.สินค้าทุกชนิด ขออย.ราคาถูก ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอย. ขออย.ออนไลน์ ยื่นเอกสารในระบบ ขออย.น้ำปลา ขออย.น้ำส้ม
                ขออย.น้ำซอส ขออย.น้ำดื่ม ขออย.ยาสมุนไพร ขออย.ครีม ขอขึ้นทะเบียนครีม ขอจดแจ้งครีม ขออย.น้ำมันนวด อย.ยาหม่อง

                ขอจดลิขสิทธิ์ ขอจดแบรนด์สินค้า ขอจดโลโก้ 

                บริการขออย.ราคาถูก บริการขออย.ราคากันเอง บริการขออย.นำเข้า บริการขออย.ส่งออก บริการขออย.ผลิต ขออย.ผลิตอาหาร

เชื่อมั่นในทีมงาน ประสบการณ์หลายปี