ขอรับรองฮาลาล (HALAL)

ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่จะต้องของรับรองฮาลาล รับรองฮาลาลแล้วมีประโยชน์อย่างไร

ผู้ประกอบการหลายท่านที่ต้องการขอรับรองฮาลาลหรือขอใช้เครื่องหมายฮาลาลกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เบื้องต้นสินค้าของท่านได้รับการรับรองจากอย. แล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้มีการขอขึ้นทะเบียนกับอย. สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนกับอย.ก่อนได้ เพื่อนำใบรับรองจากอย. ยื่นประกอบการขอรับรองฮาลาล หรือหากไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนอย. บางผลิตภัณฑ์ที่อย.ไม่บังคับ
ไม่มีกฎหมายอย.กำหนดให้ต้องขอขึ้นทะเบียนอย.
 คำตอบคือ ได้ สามารถยื่นเรื่องกับทางสำนักงานฮาลาลได้  ปัจจุบันมีการขอรับรองฮาลาลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นการกระจายสินค้าและเพิ่มยอดจำหน่ายให้กับอีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้ามาจำหน่าย นำเข้ามาแบ่งบรรจุ หรือผลิตเพื่อจำหน่ายหรือส่งออก           

                  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับรองฮาลาล สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของเรา ที่จะบริการตอบคำถามและ
                  ข้อสงสัย  
ให้กับท่าน 063 964 4742 หรือส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คที่ E-mail: hiinlaw@gmail.com 

                  ทางเรามีเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร พร้อมตรวจสถานที่และให้คำแนะนำข้อปฏิบัติตามบทบัญญัตแห่งศาสนาอิสลาม
                  เมื่อเจ้าหน้าที่ฮาลาลเข้ามาตรวจสถานที่ผลิตหรือโรงงาน จะผ่านการประเมินในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายครั้ง
                  ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา 
                  ขอรับรองฮาลาลได้ที่ไหน? สถานที่ผลิตหรือโรงงานตั้งอยู่ที่ใด ต้องดำเนินการขอกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้นๆ

                 กรณีผู้ประกอบการได้ขอรับรองฮาลาลไว้แล้ว ใบรับรองฮาลาลมีอายุ 1 ปี ท่านต้องตรวจสอบวันหมดอายุใบรับรอง เพื่อดำเนิน
                 การต่ออายุ ก่อนหมด
อายุล่วงหน้า 3 เดือน หรือต้องการยกเลิก ทางเรามีเจ้าหน้าที่ดำเนิน
การจัดเตรียมเอกสาร พร้อมตรวจสถาน
                 ที่และให้คำแนะนำข้อปฏิบัติตามบทบัญญัตแห่งศาสนาอิสลาม เมื่อเจ้าหน้าที่ฮาลาลเข้ามาตรวจสถานที่ผลิตหรือโรงงาน จะผ่าน
                 การประเมินในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายครั้ง ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา 

       ไม่มีเลขอย.แต่อยากได้เลขฮาลาล ทำอย่างไรได้บ้าง? ทางเรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านฮาลาล ข้อบังคับฮาลาล
       พร้อมให้คำปรึกษากับท่านผู้ประกอบการ สัญลักษณ์ฮาลาลและเลขฮาลาลไม่จำเป็นต้องใช้สีดำในการพิมพ์บนลงบรรจุภัณฑ์เท่านั้น
       ท่านสามารถเลือกใช้สีที่โดนเด่น สีที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ ได้เลย ไม่บังคับว่าต้องใช้สีใด

       ขอรับรองฮาลาลโรงงานรับจ้างผลิต ขอฮาลาลของโรงงาน 

       ไม่มีพนักงานมุสลิม ขอฮาลาลได้หรือไม่ ? ขอได้ค่ะ