ขอ LPI (License per invoice)

เมื่อท่านต้องการนำสินค้าเข้า ในแต่ละครั้ง สามารถติดต่อทางเราเพื่อดำเนินการขอLPI นำสินค้าผ่านด้าน ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ ทุกครั้งที่จะนำสินค้าเข้า ทางเรามีบริการขอLPI แบบรายปีให้กับท่าน สามารถนำสินค้าเข้าโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง