จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สินค้าหรือบริการ ที่ต้องการจดเครื่องหมายการค้า หรือโลโก้ เมื่อดำเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจเช็คความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายเพื่อไม่ให้ซ้ำกับของผู้อื่น รวมทั้งการตรวจสอบรายการสินค้า หากไม่ตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนยื่นเอกสารจดทะเบียนไป แล้วเกิดไปเหมือนหรือคล้ายกับของผู้อื่น ทางนายทะเบียนจะไม่รับจด นายทะเบียนจะรับจดเฉพาะผู้ที่ยื่นจดทะเบียนเข้าไปก่อน หากดำเนินการออกแบบเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้เรียบร้อยควรยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นๆหากปล่อยเวลาผ่านไปนาน มีคนนำโลโก้ดังกล่าวไปขอความคุ้มครองก่อน นายทะเบียนจะไม่รับจดของผู้ที่ยื่นคำขอไปทีหลัง และเนื่องจากระยะเวลาการขอค่อนข้างนานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ทางเรามีบริการตรวจสอบความเหมือนคล้ายให้กับท่าน ให้คำแนะนำการออกแบบพร้อมบริการยื่นจดและติดตามคำสั่งนายทะเบียน รวมทั้งยื่นอุทธรณ์

ค่าธรรมเนียมยื่นจด รายการละ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาต รายการละ 600 บาท

จดแบรนด์สินค้า จดโลโก้สินค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

ทางเรามีบริการออกแบบโลโก้สินค้า  

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ063 964 4742 แอดไลน์ ไอดี iinlaw