ขออย.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

รับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกชนิด สนใจใช้บริการ ติดต่อ 063 964 4742
ให้คำแนะนำเบื้องต้นฟรี 

การขออนุญาตผลิตตัวอย่าง

การขอตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์

การขอขึ้นทะเบียนตำรับยา