ขอใช้เครื่องหมายฮาลาล(HALAL) -Applying for the use of halal certification

รับขอฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาลทุกประเภท ผลิต นำเข้า ส่งออก 
กรณีต้องการส่งสินค้าออกไปยังประเทศที่เป็นชาวมุสลิม หรืออิสลาม ประเทศที่ต้องการหนังสือรับรองฮาลาล เพื่อส่งออก ทางเรายินดีให้คำปรึกษา ขอหนังสือรับรอง และการทำตลาดส่งออกสินค้า เพิ่มยอดจำหน่าย เพิ่มกลุ่มลูกค้า กระจายสินค้า

ส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
ในส่วนของระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ30 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิวอบรม และเข้าตรวจของคณะกรรมการฮาลาล

ขอเลขฮาลาล ขอใช้เครื่องหมายฮาลาล ก่อนนำเครื่องหมายไปใช้ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องดำเนินการขออนุญาตกับทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยก่อน

หากมีการละเมิดใช้เครื่องหมาย ผู้ประกอบการจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ขอใช้เครื่องหมายอย่างถูกกฎหมายทุกขั้นตอน ทำธุรกิจได้อย่างสบายใจ ตลาดฮาลาลในไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับนานาประเทศ ทำให้ไทยได้มีการส่งออกสินค้าฮาลาลอย่างหลากหลายไปยังประเทศอื่นๆ
***เครื่องหมายฮาลาลไม่ได้เป็นเครื่องหมายที่บังคับให้ต้องขอ เหมือนกับเครื่องหมาย อย. 
แต่ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ส่งออก หรือเพิ่มกลุ่มลูกค้าชาวไทยมุสลิม  

หากท่านผู้ประกอบการมีความสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

ติดต่อสอบถาม 063 964 4742

E-mail : hiinlaw@gmail.com