รับขออย. ขึ้นทะเบียนอย. ขอเลขอย. เลขที่จดแจ้ง สอบถาม 063-964-4742 แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ

 • รับขอขึ้นทะเบียนอย. ขอใบจดแจ้งอย. อาหารและยา อย.เครื่องมือแพทย์ อย.เครื่องสำอาง

  จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ให้คำแนะนำทุกขั้นตอน
  ทีมงานประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ตรวจสอบได้
 • ใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่นำเข้าอาหาร

  อ.7 สบ.1/1 อ.2 GHPs HACCP
 • ขอผลิต/ ขอนำเข้า เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

  ขอใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ ใบแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์
  ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
  โฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) สถานที่นำเข้า (บสน.1) สถานที่ผลิต (บสผ.1)
 • ขอสบ.5 สบ.7 อ.7 อ.16 อ.17 สบ.1/1 อ.2 ขอใบรง.ทุกประเภท

  ผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร ส่งออกอาหาร ทุกประเภท
  อาหารพร้อมบริโภค อาหารเสริม วัตถุเจือปนอาหาร
  อาหารในภาชนะปิดสนิท อาหารสำเร็จรูป
 • ขออย.ผลิตยา นำเข้ายา ขึ้นทะเบียนตำรับยา

  ขออย.ยาแผนปัจจุบัน ขออย.ยาแผนโบราณ ขออย.ยาสมุนไพร
  ขออย.น้ำมันนวด ยาหม่อง น้ำมันเหลือง ขออย.น้ำมันเขียว
  ขึ้นทะเบียนตำรับยา ส่งวิเคราะห์ยา
 • นำเข้าเครื่องสำอาง ครีม ขอจดแจ้งเครื่องสำอาง จดแจ้งครีม อย.ผลิตครีม

  ขอจดแจ้งเครื่องสำอางทุกชนิด แบบผลิตภัณฑ์เดี่ยว ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
  ให้คำแนะนำ ปรับปรุงสูตรตามข้อกำหนดอย. ขออย.ครีมบำรุง เซรั่ม
  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้า ลิปติก น้ำยาทาเล็บ

          อย.คืออะไร ท่านผู้ประกอบการ ร้านค้า ห้างหุ้นส่วน บริษัท สนใจนำเข้า ผลิต ส่งออกสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืออยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอย. ทางเราพร้อมให้คำแนะนำ ขออย.อย่างไร วิธีการขออย. ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ต้องขออย. ทางเรามีบริการ ขออย.ทุกประเภท ด้านการยื่นจดทะเบียนอย. จดทะเบียนยา จดทะเบียนอาหาร ขึ้นทะเบียนอาหาร ขออย.อาหาร ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง หรือ จดแจ้งเครื่องสำอาง จดแจ้งครีม ขออย.ครีม ให้คำปรึกษา ขั้นตอนการขอเลขที่จดแจ้งอย.
ทางเราพร้อมให้บริการ ขออย.ราคาถูก พร้อม จดทะเบียนแบรนด์สินค้า จดลิขสิทธิ์ จดโลโก้
ขออย.เครื่องตรวจวัดสายตา ขออย.เลนส์ ขออย.ปรอทวัดไข้ อย.
ขออย.อาหาร ขออย.ขนม ขออย.ผลิตขนม
ขอโฆษณาอาหาร ขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ รับจดอย.ทุกประเภท รับจด อย สมุนไพร ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ สเปย์สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ น้ำมันนวดบรรเทาอาการปวด
ยื่นจดทะเบียนอย.ออนไลน์ ยื่นเอกสารสอบถามอย. ขออย.กาแฟ ขออย.ชา ขออย.ชาสมุนไพร ขออย.เครื่องปรุงรส  
ขออย.อาหารเสริมสำหรับนักกีฬา ขออย.เครื่องไฮฟู่ ขออย.เครื่องยกกระชับหน้า ขออย.เครื่องเลเซอร์ผิวหน้า ขออย.เครื่องมือแพทย์ รับขออยเครื่องมือแพทย์ ทุกชนิด แบบเครื่องมือแพทย์ทั้่วไป และแบบแจ้งรายละเอียด

ในการดำเนินการขอสถานที่นำเข้า และสถานที่ผลิต แบบแปลน ผังการผลิต ทางเราจะเข้าให้คำแนะนำ ปรับปรุงสถานที่ให้ก่อน พร้อมวาดแปลนตามมาตรฐาน 

บริการต่ออายุใบอนุญาตสถานที่ผลิต ต่ออายุใบอนุญาตสถานที่นำเข้า

ขออย.ถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน มีฝ่ายกฎหมายให้คำแนะนำ 

สอบถามเพิ่มเติม 063 964 4742 ไอดีไลน์ iinlaw 

ทางเรามีบริาการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอาหารและยา ปรึกษารายเดือน รายปี หรือรายครั้ง ตามความประสงค์ของลูกค้า 

*ขอใบอนุญาตสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ (บสน.1) 
*ขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ (บสผ.1) 
*ขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์)
*ขอขึ้นทะเบียนแบบจดแจ้งรายการละเอียด 
*ขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์
*ขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ขอใบอนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร (อ.7)

ขอขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร (อ.17)

ขอขึ้นทะเบียนอาหาร เสริมอาหาร อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท (สบ.5)

ขึ้นทะเบียนอาหารทั่วไป (สบ.7)

ขออนุญาตโฆษณาอาาหาร (ฆอ.) ขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)