ประกันตัวได้อย่างไร

การประกันตัว

“ผู้ต้องหา” หมายความถึง บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล (ป.วิ.อ. มาตรา 2 (2))

“จำเลย” หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด (ป.วิ.อ. มาตรา 2 (3))

          เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาและนำตัวส่งให้พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา รวมรวบพยานหลักฐาน สอบปากคำผู้ที่อ้างว่าได้รับความเสียหาย สอบปากคำผู้รู้เห็นเหตุการณ์ ส่งวัตถุของกลางไปตรวจพิสูจน์ เพื่อส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการ ขั้นตอนเหล่านี้เรียกว่าอยู่ในระหว่างการสอบสวน และเมื่อพนักงานอัยการฟ้องจำเลยว่ากระทำความผิดอาญาตามฟ้องต่อศาล หรือราษฎรเป็นโจทก์ฟ้อง และศาลได้ไต่สวนมูลฟ้อง สืบพยาน ตลอดจนคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา จนคดีถึงที่สุด ขึ้นตอนเหล่านี้เรียกว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

 

การประกันตัว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1.การประกันตัวโดยไม่ต้องมีประกัน คือการประกันตัวโดยไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลและไม่ต้องมีหลักประกัน เพียงแต่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาศาลตามกำหนดนัดหรือหมายเรียก
2.การประกันตัวโดยมีประกัน คือการประกันตัวโดยต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะมาศาลตามกำหนดนัดหรือหมายเรียก ศาลจะกำหนดวงเงินตามสัญญาประกัน หากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มาศาลตามกำหนดนัด ผู้ที่ทำสัญญาประกันจะต้องถูกปรับตามสัญญาประกันที่ทำไว้ต่อศาล
3.การประกันตัวโดยมีประกันและหลักประกัน คือการประกันตัวโดยต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะมาศาลตามกำหนดนัดหรือหมายเรียก และต้องวางหลักประกันต่อศาล ศาลจะกำหนดวงเงินตามสัญญาประกัน หากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มาศาลตามกำหนดนัดผู้ที่ทำสัญญาประกันจะต้องถูกปรับตามสัญญาประกันที่ทำไว้ต่อศาล

ยื่นประกันตัวต่อใคร คำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว ไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล
1. เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
2. เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาลนั้น
3. เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องคดีแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
4. เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือยื่นแล้วแต่ยังไม่ส่งสำนวนไป ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
5. เมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น หรือยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือฎีกา

ทนายยื่นคำร้องขอประกันตัวให้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 063 964 4742