การขออนุญาตจับรางวัล เสี่ยงโชค

การขออนุญาตจับรางวัล เสี่ยงโชค ด้วยการส่งฉลาก ส่งSMS หรือวิธีอื่นใดอันเข้าข่ายเป็นการเสี่ยงโชค โดยต้องขออนุญาตก่อนการเริ่มเล่นอย่างน้อย 15-30 วันทำการ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาวิธีการเล่นของนั้นเข้าข่ายมอมเมาหรือไม่ การจัดกิจกรรมชิงโชค การจับฉลาก การส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อลุ้นรับของรางวัล การส่งคูปองชิงโชค การส่งSMSชิงรางวัล หากผู้ประกอบการต้องการดำเนินการดังกล่าวมาข้างต้นจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการปกครองก่อนการเริ่มกิจกรรม หากฝาฝืนไม่ขออนุญาตจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ท่านสามารถส่งวิธีการเล่น ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม มาเพื่อทางเราจะตรวจสอบให้ว่าขั้นตอนวิธีการนั้นๆสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ส่งวิธีการเล่นมาได้ที่
 E-mail: hiinlaw@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 063 964 4742 หรือ 02 648 5053 E-mail: hiinlaw@gmail.com

รับขอใบอนุญาตจับรางวัล เสี่ยงโชค แถมพก ทั้งเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมให้คำปรึกษา
หากผู้ประกอบการต้องการจับแจกรางวัลให้ลูกค้าของท่านเพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับลูกค้า ต้องจัดเตรียมเอกสารก่อนวันเริ่มรายการหรือเริ่มเล่น ไม่ต่ำกว่า15 วัน เนื่องจากทางฝ่ายปกครองจะออกใบอนุญาตไม่ทันตามเวลา
หรือต้องเปลี่ยนแปลงวันเริ่มรายการ


การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทําได้ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 ขึ้นไปจนถึง 2000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ