จดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง

 

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ วิธีการซื้อขายสินค้าต่างๆตามที่ท่านดำเนินการอยู่นั้น มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงหรือไม่ รวมทั้งวิธีการจ่ายผลตอบแทน และข้อบังคับในการสื่อสารข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไว้
หากการดำเนินการมีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง แล้วไม่ดำเนินการจดทะเบียนแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
       ทางเรามีบริการให้คำปรึกษา และดำเนินการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงให้กับท่าน 
รับขออนุญาตขายตรง และตลาดแบบตรง จดทะเบียนขายตรง จดทะเบียนตลาดแบบตรง สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รูปแบบการค้าขาย การจ่ายผลตอบแทน วิธีการดำเนินการต่างๆ ที่เข้าข่ายเป็นการขายตรง หรือตลาดแบบตรง ต้องแจ้งจดทะเบียนต่อสคบ. ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

ทางเรามีบริการให้คำปรึกษา และดำเนินการด้านการจัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนขายตรง และตลาดแบบตรง 

บริการตรวจสอบแผนการจ่ายผลตอบแทน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 063 964 4742  E-mail: hiinlaw@gmail.com