ขออย.อาหาร

าหารทั่วไป ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์ สัตว์และผลิตภัณฑ์ สารสกัดหรือสารสังเคราะห์จากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ สารอาหาร
แป้งและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรส น้ำตาล เครื่องเทศ ผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารชนิดต่างๆที่ยังไม่พร้อมบริโภค

อาหารควบคุมเฉพาะ คืออาหารที่อยู่ในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน ได้แก่ นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กวัตถุเจือปนอาหาร อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

อาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ กาแฟ เกลือบริโภค ข้าวเติมวิตามิน ไข่เยี่ยวม้า ครีม ช็อกโกแลต ชา ชาสมุนไพร ซอสบางชนิด น้ำแข็ง น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำปลา น้ำผึ้ง น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันเนย น้ำมันปาล์ม น้ำมะพร้าว น้ำมันและไขมัน น้ำแร่ธรรมชาติ น้ำส้มสายชู เนย เนยแข็ง เนียเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม เนยใสหรือกี ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง แยม เยลลี่ มาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำเกลือปรุงอาหาร นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่

อาหารที่ต้องมีฉลาก ได้แก่ ขนมปัง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท แป้งข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ วัตถุแต่งกลิ่นรส อาหารฉายรังสี วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ หมากฝรั่งและลูกอม อาหารพร้อมปรุง และอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที อาหารทั่วไปที่เป็นอาหารดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม
ต้องการขึ้นทะเบียนอาหาร (ผลิต นำเข้า ส่งออก)  หากไม่แน่ใจว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้องขึ้นทะเบียนประเภทใด
ติดต่อสอบถาม
063 964 4742 
หรือ 02 648 5053 E-mail: hiinlaw@gmail.com

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริการขึ้นทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด เช่นคอลลาเจน กลูตาไธโอน วิตามินต่างๆ เป็นต้น บริการส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ขึ้นทะเบียนสบ.3 สบ.5
ขออนุญาตสถานที่ผลิตเสริมอาหาร สถานที่นำเข้าเสริมอาหาร บริการขอ License per invoice (LPI)
ขอGHPs (Good Hygiene Practices)

ขอHACCP (The Hazard Analysis and Critical Control Point)

ขอใช้เครื่องหมายฮาลาล (HALAL)

 

วัตถุเจือปนอาหาร หมายถึง วัตถุที่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ในการผลิต การปรุงแต่งกลิ่นอาหาร การแต่งสี แต่งรสอาหาร หรือจำพวกวัตถุกันชื้น วัตถุดูดแก๊สออกซิเจน การนำวัตถุเจือปนไปใช้นั้นได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้ เพื่อให้ใช้ตามชนิดของอาหารและใช้ตามปริมาณที่กำหนด

ขออย.สารแต่งสี ขออย.สารกันบูด ขออย.สารกันเสีย  

 

เครื่องดื่ม บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทุกชนิด เช่น น้ำผลไม้ น้ำดื่ม เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องดื่มเกลือแร่ นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว และอื่นๆ บริการขออนุญาตสถานที่ผลิตและสถานที่นำเข้าเครื่องดื่ม
บริการขอ License per invoice (LPI) บริการขอ GHPs (Good Hygiene Practices) And HACCP (The Hazard Analysis and Critical Control Point)
ขอรับรองฮาลาล (HALAL)

  

ขออย.อาหารเสริม ขออย.วิตตามิน ขออย.อาหารสำเร็จรูป ขออย.กลูตาไธโอน 

ติดต่อสอบถาม 063 964 4742 
หรือ 02 648 5053 E-mail: hiinlaw@gmail.com