Registration Task


 • จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ดำเนินการจองชื่อบริษัท จดทะเบียนบริคณห์สนธิ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จัดทำบัญชี แก้ไขเปลี่ยน...

 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ดำเนินการจองชื่อ จดทะเบียนบริคณห์สนธิ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จัดทำบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัท (เพิ่...

 • ทางเรามีบริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน มีทนายรับรองเอกสารการเปิดบริษัทให้ค่ะ

 • 1926.jpg
  สินค้าหรือบริการ ที่ต้องการจดเครื่องหมายการค้า หรือโลโก้ เมื่อดำเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจเช็คความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายเพื่อไม่ให้ซ้ำกับของผู้อื่น รวมทั้งการตรวจสอบร...

 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ วิธีการซื้อขายสินค้าต่างๆตามที่ท่านดำเนินการอยู่นั้น มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงหรือไม่ รวมทั้งวิธีการจ่...

 • การขออนุญาตจับรางวัล เสี่ยงโชค ด้วยการส่งฉลาก ส่งSMS หรือวิธีอื่นใดอันเข้าข่ายเป็นการเสี่ยงโชค โดยต้องขออนุญาตก่อนการเริ่มเล่นอย่างน้อย 15-30 วันทำการ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาวิธีการเล...

 • D4435011-F443-48B5-87F7-75856C8B22E8.jpg
  บริการรับจดลิขสิทธิ์ ฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม