Legal Consultants

กรณีที่ท่านประสบปัญหาด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหาย ผู้ถูกกล่าวหา โจทก์ หรือจำเลย ทางเรามีทนายผู้เชียวชาญให้คำปรึกษาท่านตามประเภทคดี ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา แล้วท่านจะเลือกทนายอย่างไร ทนายที่ให้คำปรึกษา และมีช่องทางหลากหลายให้ท่านเลือก เพื่อหาทางออกที่ดีทีสุด หรือเป็นประโยชน์กับทางลูกความมากที่สุด วางรูปคดีให้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในคดี เมื่อประสบปัญหาควรมีทนายเข้าไปดูแลให้กับท่าน 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 063 964 4742 
ค่าบริการของทนายความขึ้นอยู่กับประเภทของคดี ความยากง่ายของคดี ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนดำเนินการ

เลือกทนายความอย่างไร ทนายเก่งๆเราจะทราบได้อย่างไรว่าจะดำเนินการทางคดีให้เราอย่างเต็มที่ หลายท่านสงสัย?
ทางบริษัทเรามีทนายความหลายท่านคอยดูแลลูกความ แบ่งทนายความตามลักษณะของคดี ตามความเชี่ยวชาญของทนายความแต่ละท่าน ท่านสามารถเลือกทนายความดำเนินการทางคดีให้กับท่านได้เอง  
ทางบริษัทมีทนายความให้คำปรึกษาด้านคดีกับท่าน แก้ปัญหาทันท่วงที หากท่านปล่อยคดีให้เนินนานไปจะแก้ไขยาก หรือทำให้ท่านเสียผลประโยชน์ที่ท่านไม่ควรเสียไป โดยเฉพาะคดีอาญาท่านควรปรึกษาทนายความหรือมีทนายความตั้งแต่ชั้นตำรวจ ให้การอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียรูปคดี